Dagpenge og kontanthjælp? Hvad er forskellen?

Mange blander dagpenge og kontanthjælp sammen, og det er en fejl. Det er nemlig to vidt forskellige ting, og de har som sådan ikke noget med hinanden at gøre. Dagpengene kommer nemlig fra a-kassen, hvor kontanthjælpen kommer fra din kommune. Forskellen på beløbene er også til at tage at mærke på! Men hvad er egentlig forskellen ud over? Det kan du blive klogere på i denne artikel, hvor vi også kommer ind på kravene til, hvordan du får de forskellige ting. Vi håber, du bliver klogere.

Dagpenge

Dagpenge får du, når du har været medlem af en a-kasse i mere end et år og har haft 1.924 timers arbejde eller mere på det år. Det betyder altså, at du skal betale en fast pris hver måned for dit medlemskab. Det er din a-kasse, der udbetaler dine dagpenge og ikke kommunen. Du kan få dagpenge i to år, men det kræver, at du lever op til de regler, der er. Det gælder for eksempel regler i forhold til jobsøgning, praktik, kurser og hvad der ellers er.

Der findes i Danmark rigtig mange forskellige a-kasser. Typisk for a-kasserne er, at de dækker forskellige faggrupper. Derfor kan det godt betale sig at være medlem af en a-kasse med kendskab til din branche. De vil muligvis have nogle kontakter i branchen, som du måske kan få gavn af i din jobsøgning. Mange tror fejlagtigt, at det er en fagforening, der udbetaler dagpengene. Det er det ikke. En fagforening hjælper dig på dit nuværende job, hvor en a-kasse hjælper dig, hvis du bliver ledig.

Kontanthjælp

Det er ikke en selvfølge, at du får kontanthjælp. Før du kan få kontanthjælp kræves det nemlig, at du lever af dine egne værdier først. Det kan for eksempel være ved at sælge din bil, båd, lejlighed eller andet, der har værdi. Det kan også være penge, du har opsparet. Reglen er, at du skal leve af din opsparing, hvis du har mere end 10.000 af værdi. Det har langt de fleste mennesker.

Forskellen på indtægten fra dagpenge og kontanthjælp kan mærkes. Med dagpenge kan du nogenlunde opretholde din levestandard, da dine dagpenge er ud fra din løn før. Det er kontanthjælp ikke. Den er nemlig beregnet ud fra et minimumsbeløb for at ”overleve”.

En a-kasse kan være en rigtig god ting

Som du kan læse, så er der altså ikke garanti for, at du kan få kontanthjælp, hvis du bliver arbejdsløs. Det kan jo ske af mange grunde, og ofte kommer det som et lyn fra en skyfri himmel. Derfor giver det for mange mening at melde sig ind i en a-kasse, så man kan få dagpenge, hvis nu man skulle ende med at blive arbejdsløs. Det er for mange et meget beskedent beløb, og det gør altså, at du ikke skal sælge ud af dine værdier, når du bliver arbejdsløs. Samtidig så kan en billig a-kasse være dig behjælpelig, når du skal ud på arbejdsmarkedet igen. Det kan være i form af rådgivning til jobsamtaler, CV-skrivning med videre.